РЕАКТИВИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОСТАЗА

ПВ – Протромбіновий час с МІЧ;
АЧТВ – Активований частковий тромбопластиновий час;
ФИБ – Фібриноген (Клаусс);
ТВ – Тромбіновий час;
D-Dimer – Д-Димер;
NCP – Нормальна контрольна плазма;
ANCP – Патологічна контрольна плазма.

Відмінні особливості:

Переваги рідких реагентів:

Внесені до реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення згідно Наказу №79 МОЗ України від 09 лютого 2016 р.

top