Коагулометр-агрегометр 4-х канальний «SC-40»

Призначений для визначення тромбінового, протромбінового часу, АПТВ (АЧТЧ), концентрації фібриногену та активності факторів згортання крові.

Принцип:

Вимірювані параметри: протромбіновий час ПВ (сек., МНО,% по Квіку, відношення), тромбіновий час ТВ, АЧТЧ, фібриноген по Клаусу, фактори II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, AT, HEP, LMWH, PC, PS та ін.

Агрегація тромбоцитів з різними індукторами.

Конфігурація:

Характеристики:

Відмінні особливості:

top