ФОТОМЕТР «МБА-540»

Зареєстрований у МОЗ України.
Внесений до реєстру засобів вимірювальної техніки України.
Виробництво ТОВ “НПП Меандр”, Україна.

Аналізатор МБА-540 є сучасним вітчизняним програмованим фотометром, що призначений для визначення біохімічних речовин крові, дозволяє виконувати вимірювання оптичної щільності і концентрації на довжині хвилі 540 нм або 620 нм:
– Гемоглобін, глюкоза, загальний білок, білірубін, сечовина, АЛТ, АСТ, креатинін, лужна фосфатаза, холестерин та інші методики вимірювання на довжині хвилі 540 нм. Необхідний перелік методик слід уточнювати при замовленні аналізатора.
-Альбумін, білок в сечі з сульфосаліциловою кислотою, білок в сечі з пірогаллоловим червоним, кальцій, фосфор, сечова кислота та інші методики вимірювання на довжині хвилі 620 нм.
МБА-540 розроблявся з урахуванням побажань фахівців лабораторій України.

Основні переваги:

У МБА-540 використовується оригінальна методика перевірки і стабілізації параметрів оптичної системи, що дозволяє виявити забруднення вимірювальної системи і усунути вплив старіння компонентів. Спеціальний алгоритм дозволяє постійно контролювати отримані результати, усуває вплив помилкових дій персоналу. У цьому випадку, прилад дає повідомлення про помилку вимірювання або калібрування. Відкрите кюветне відділення з оригінальним фіксуючим пристроєм спрощує постановку кювети і забезпечує стабільність і повторюваність показань.

top