ТЕРМОСТАТИ И СТЕРИЛІЗАТОРИ

Стерилізатор повітряний ГП-40

Стерилізатор сухоповітряний ГПО-100

Водяний термостат TW-2 Elmi
top